Musiikin voima

Musiikilla on erityinen voima. Lapsena opitut laulut ja melodiat painuvat syvälle ruumiin muistiin. Sen huomaa esimerkiksi kun ihminen, jonka vanhuus tai muistamattomuus on sulke- nut omaan maailmaansa, yhtäkkiä yhtyy lauluun. Tai kun ruumis tempautuu melodiaan mu- kaan ja kasvoille kohoaa lempeä hymy. Ruumiin muistiin jäänyt musiikkijälki palautuu mieleen ja kantaa ihmistä.
Turun tuomiokirkon poikakuoron (CCI) 25-vuotinen taival on jättänyt moneen laulajaan ja kuulijaan näitä jälkiä. Emme edes tiedä missä kaikkialla poikakuoron heleä sointi tänään tai tu- levaisuudessa ihmisiä kantaa.
Kuoron historia sisältää varmasti muistoja toistuvista ja joskus puuduttavistakin harjoituk- sista, mutta myös kihelmöivää jännitystä, onnistumisia, yhteisiä hauskoja sattumia, ikimuistoi- sia retkiä ja ystävyyssuhteita. Nämä yhdessäolon kokemukset seuraavat mukana.
Musiikki yhdistää sukupolvia ja ihmisiä sekä ylittää kulttuuri ja kielirajoja. Poikakuoron oh- jelmistoon kuuluvat oratoriot, passiot ja muut suuret teokset liittävät myös kirkon pitkään ja rikkaaseen hengelliseen perintöön. Kuten kirkkoisä Augustinus lausahti: ”Joka laulaa, se rukoi- lee kahdesti”. Kuorossa tapahtuva yhdessä laulaminen tuo vielä oman lisänsä ja siksi se, joka laulaa yhdessä, rukoilee kolmesti.
Haluan onnitella CCI-kuoroa sen 25-vuotisesta historiasta. Kiittää kuoron johtajia, vas- tuunkantajia ja vanhempia sekä ennen muuta kuorolaisia siitä, että CCI-kuoro on tarjonnut monille ihmisille mahdollisuuden kirkkovuoden juhlahetkissä palauttaa mieliin Jumalan hyvät teot tai arjen keskellä kohottautua ja hengähtää. Ihmisen sielu on tullut kosketetuksi.
Toivotan hyvän Jumalan siunausta poikakuoron työlle!
Kari Mäkinen
Arkkipiispa
CCI-poikakuoron suojelija


TAKAISIN