CCI-kuorot

CCI:n kuorolaulukoulutus on kolmiportainen.

Ensimmäinen koulutustaso on CCI-muskari 5 – 6-vuotiaille pojille.
Toinen koulutustaso on CCI-koulutuskuoro 7 – 9-vuotiaille pojille.
Kolmas taso on CCI-pääkuoro, jossa ollaan yleensä yli 20-vuotiaiksi asti.
CCI-pääkuoroon otetaan mukaan jatkuvasti myös uusia laulajia laulunäytteen perusteella.
Lisätietoa näistä ryhmistä löytyy seuraavien otsikoiden alta:

CCI-pääkuoro

CCI-koulutuskuoro

CCI-muskari

 
CCI-KUOROSÄÄNNÖT_2013